GMINNA KOMISJA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Została powołana Zarządzeniem nr 2/2003 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10.01.2003 r. W skład komisji wchodzi 8 osób: przedstawiciele: urzędu, rady gminy, oświaty, sądu, policji, służby zdrowia, opieki społecznej, psycholog.
 

Zadania komisji:

1) Wzywanie osób nadużywających alkoholu i przeprowadzanie rozmów motywujących do leczenia,
 

2) Kierowanie na badania przez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego w stosunku do osób, które powodują rozkład pożycia rodzinnego, demoralizację młodocianych oraz systematycznie zakłócają porządek publiczny,
 

3) Udzielanie pomocy psychologicznej członkom rodzin, w których występują problemy alkoholowe, bieżąca współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 

4) Wszczęcia postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób nadużywających alkoholu oraz osób stosujących przemoc wraz z kompletowaniem wniosków do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.
 

5) Opiniowanie wniosków Wójta dotyczących usytuowania punktu sprzedaży napojów alkoholowych,
 

6) Współudział w opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii

 

 

 

Wstecz | Do góry
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 224
Odwiedzin wszystkich: 4243172
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman