2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
 
 

 

30 września br. kończy się na terenie gminy Gostynin realizacja projektu: „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego”. Projekt miał na celu dostarczenie do 40 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz do 5 jednostek podległych z terenu Gminy Gostynin darmowego Internetu wraz z narzędziem umożliwiającym korzystanie z niego, tj. komputerów z oprogramowaniem. Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Gostynin, którzy są zameldowani na terenie gminy Gostynin.
 
Cel główny projektu osiągnięto poprzez realizację celów szczegółowych:
•    wyposażono w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu 40 gospodarstw domowych,
•    wyposażono 5 szkół w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu
•    przeprowadzono szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu dla 80 osób ze zidentyfikowanych gospodarstw domowych
•    przeprowadzono kampanie informacyjno – promocyjną projektu.
•    dokonano odtworzenia sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu. Wymieniono klawiatury i myszy na nowe
     oraz zainstalowano dodatkowe karty pamięci. Dokonano sprawdzenia poprawności funkcjonowania zestawów komputerowych.


Projekt: „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego”
współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e- Inclusion

Beneficjent: Gmina Gostynin

Całkowita wartość projektu: 713 507,41 PLN
Procent dofinansowania: 100 % wydatków kwalifikowalnych
Termin realizacji projektu:  15.08.2012r. do 30.09.2015 r.

Wstecz | Do góry
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1471
Odwiedzin wszystkich: 4254696
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman