ROK 2011

1. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy Gostynin – dofinansowanie w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 8 500,00 zł.


2. Urząd Gminy Gostynin na podstawie Uchwałą Zarządu Funduszu Nr 507/11 z dnia 07.06.2011r. przyjętą w oparciu o złożony wniosek zarejestrowany w dniu 04.05.2011r. pod nr 11/0185 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie ul. J. S. Bacha 2, otrzymał dofinansowanie zadanie:
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gostynin dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 34.905,82 zł.”

3. Gmina Gostynin na podstawie Uchwały Zarządu Nr 653/10 z dnia 3 sierpnia 2010r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2 otrzymała dofinansowanie na  realizację zadania pn.: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin" w wysokości 23.761,88 zł. W ramach tego projektu usunieto i unieszkodliwiono azbestowe pokrycia dachowe z 17 gospodarstw rolników indywidualnych z terenu Gminy Gostynin.

4. Przebudowa drogi gminnej Nagodów – Rumunki na odcinku 350 mb w Nagodowie.
Koszt inwestycji 140.073,06 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej Stefanów – granica gminy Sendeń na odcinku w Emilianowie.
Koszt inwestycji 210.839,15 zł.

6. Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu w ramach realizacji operacji „Budowa obiektów sportowych oraz placów zabaw na terenie Gminy Gostynin”. Zadanie dofinansowane z działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach osi LEADER.
Kosz realizacji zadania – 329.123,07 zł. w tym dofinansowanie 200.501,00 zł.

 

7. Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy szkole w Lucieniu.
Koszt realizacji zadania: 95.755,08 zł. w tym otrzymana dotacja 47.877,54 zł.

 

8. Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy szkole Podstawowej w Białotarsku.
Koszt realizacji zadania: 104.337, 57 zł. w tym otrzymana dotacja 52.168,78 zł.

 

9. Budowa przydomowych hydroponicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Gostynin. Dofinansowanie zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Koszt robót 881.664,00 zł., pożyczka z WFOŚiGW 650.000,00 zł.

10. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Bierzewice – III etap. Dofinansowanie zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Koszt budowy 1.425.266,88 zł., pożyczka – 1.130.000,00 zł. (2010/2011)

11. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Osiny II etap i Jastrzębia oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Dąbrówka, Górki Drugie i części wsi Baby Górne. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. 2.190.910,00 zł.(2010/2011).

Wstecz | Do góry
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1378
Odwiedzin wszystkich: 4254603
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman