W ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami gminy Gostynin”  Rada Gminy ustanowiła Stypendium Gminy Gostynin stanowiące formę materialnej pomocy dla najzdolniejszych uczniów – mieszkańców gminy Gostynin. Stypendium przeznaczone jest dla będących mieszkańcami gminy Gostynin uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium nie przysługuje uczniom szkół dla dorosłych. Ta forma pomocy jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Stypendium powinno sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, wspomagać zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, mobilizować do dalszej pracy nad sobą. Stypendium finansowane jest ze środków budżetowych gminy Gostynin, a liczba stypendium i ich wysokość w danym roku są uzależnione od możliwości finansowych gminy.

Zasady zgłaszania kandydatów oraz warunki, zasady i tryb przyznawania stypendium zostały określone w Regulaminie Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów  będącego załącznikiem do Uchwały Nr 305/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013r.

Do pobrania:

Uchwała Nr 305/XXXVIII/2013 (pdf)

Wniosek o stypendium Gminy Gostynin (pdf)
Wstecz | Do góry
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1394
Odwiedzin wszystkich: 4254619
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman