PUNKT PRZEDSZKOLNY W SOLCU

KADRA:


Anna Banachowicz- wychowawca w Punkcie Przedszkolnym ,,Klub Małego Smyka „ w Solcu

•    Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku – studia magisterskie II stopnia w na kierunku Pedagogika, specjalność: Logopedia.
•    Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku - tytuł licencjacki z Pedagogiki, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim.

Aby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności odbyłam szkolenia metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego Children Like It light!, Writing – a forgotten sill a także uczestniczyłam w konferencji metodycznej Leading the way In Digital education. Zdobytą, dodatkową wiedzę staram się wykorzystać na zajęciach z dziećmi.
        
Po studiach udało mi się podjąć pracę na stanowisku Referent w Powiatowym Urzędzie Pracy, lecz po kilku miesiącach przekonałam się, że to co lubię, chcę robić w życiu i jest moją pasją to nauczanie i bycie wśród uśmiechniętych dzieci.
Jestem osobą młodą, kreatywną, lubiącą pracę z dziećmi a zarazem bardzo szczęśliwą dzięki temu, że mogłam podjąć pracę w tak  nowoczesnym i bardzo ładnym przedszkolu.
Dzieciństwo to najważniejszy okres w życiu każdego człowieka.  Z myślą o dzieciach i dla dzieci chcę poświęcić się  pracy z dziećmi, w której na co dzień słychać dziecięcy śmiech - najpiękniejszym dźwiękiem na świecie.
Jako pedagog, w codziennym działaniu staram się posługiwać zdobytą wiedzą, stymulować swoje działania i kreatywność w rozwiązywaniu sytuacji dotyczących naszych wychowanków. Postrzegając świat z perspektywy dziecka, staram się odnaleźć klucz do jego zachowania a tym samym stworzyć atmosferę zrozumienia i ciepła.
Moim celem jest stworzenie miejsca, w którym dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe. Wraz z całą kadrą pedagogiczną odkrywamy dziecięce potencjały i stwarzamy wszechstronne warunki rozwoju naszym przedszkolakom.
Czerpię ogromną przyjemność z wprowadzania najmłodszych w nowy świat, jakim jest dla nich nauka języka angielskiego. Staram się prowadzić zajęcia z humorem i w urozmaicony sposób, aby poznawanie nowych słów kojarzyło się dzieciom z przyjemnością i motywowało  do dalszych wysiłków. Dzieci nie pozostają dłużne – gdy robią postępy, satysfakcja jest ogromna.


Iwona Dębińska- nauczyciel gimnastyki korekcyjnej w Punkcie Przedszkolnym "Klub Małego Smyka" w Solcu

•    Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie - studia podyplomowe w zakresie informatyki 
•    Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Płocku - kurs kwalifikacyjny z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
•    Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim – studia wyższe na kierunku pedagogika w zakresie nauczanie początkowe 
•    Studium Nauczycielskie im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu o kierunku nauczanie początkowe

Ukończyłam m.in. następujące szkolenia:
•    ,,Nauczanie zintegrowane w klasach I –III „
•    ,,Edukacja europejska w szkole”
•    ,,Pedagogika zabawy w przedszkolu”
•    ,,Pomiar dydaktyczny w praktyce szkolnej”
•    ,,Psychologiczne i interpersonalne umiejętności nauczyciela a profilaktyka zachowań ryzykownych. Wzmacnianie profilaktycznych i wychowawczych działań szkoły”
•    ,,Prawidłowa diagnoza pedagogiczna i psychologiczna warunkiem właściwych oddziaływań edukacyjno-wychowawczych nauczyciela”
•    ,,Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez zastosowanie optymalnych czynników wpływających na rozwój osobowości”

W roku 1997 rozpoczęłam pracę jako nauczyciel nauczania początkowego w Szkole Podstawowej w Rębowie.
Od 12 lat pracuję w Szkole Podstawowej w Solcu, początkowo jako nauczyciel oddziału przedszkolnego, następnie edukacji wczesnoszkolnej. W roku 2008 uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego.
Systematycznie biorę udział w licznych kursach, konferencjach i warsztatach metodycznych, zarówno z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, jak i wychowania przedszkolnego.
W ciągu 25 lat pracy odniosłam wiele sukcesów na polu dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym. Moi wychowankowie zdobywali wiele nagród, dyplomów oraz wyróżnień.
Zajęcia z dziećmi sprawiają mi ogromną przyjemność i dają dużą satysfakcję.
Szybko nawiązuję z nimi kontakt i potrafię poprowadzić zajęcia jako wspólną dobrą zabawę. To od nas – specjalistów, opiekunów oraz rodziców zależy, czy dzieci będą miały wypracowane prawidłowe nawyki ruchowe oraz czy w dzisiejszych czasach dominującego siedzącego trybu życia będą czuły potrzebę i chęć uczestnictwa w różnego rodzaju aktywnościach fizycznych. Stawiam przede wszystkim na aktywność ruchową, aby zapewnić dzieciom możliwości życia bez bólów kręgosłupa oraz cieszenia się sprawnością fizyczną przez długie lata.
W stosunku do naszych przedszkolaków przejawiam wiele troski. W toku codziennej pracy stosuję różnorodne formy zabaw i ćwiczeń o charakterze korekcyjnym.
Staram się wyrobić w dzieciach nawyk prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.
Każde kolejne zajęcia prowadzę w atrakcyjny dla maluchów sposób. Na bieżąco wykorzystują nowoczesne, kolorowe bezpieczne zabawki oraz specjalistyczne środki dydaktyczne.
Jestem osoba aktywną. Lubię teatr, muzykę, wolny czas spędzam podczas wycieczek pieszych i rowerowych oraz zwiedzając interesujące zakątki Polski.


Karolina  Żaneta  Liberadzka- nauczyciel wspomagający w Punkcie Przedszkolnym "Klub Małego Smyka" w Solcu

•    Wyższa Szkoła Pedagogiczna  w Łodzi - studia uzupełniające magisterskie w na kierunku: Pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej
•     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku - tytuł licencjata  – specjalność : Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z muzyką.

Po uzyskaniu kwalifikacji  zdobyłam roczne doświadczenie w Prywatnym Przedszkolu ,,Akademia Przedszkolaka „ w Gostyninie na stanowisku pedagoga oraz jako nauczyciel rytmiki. Odbyłam staż w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Gostyninie jako młodszy wychowawca.
W okresie 01.02.2011 – 31.07 2011 r. współpracowałam z Fundacją Promocji i Rozwoju ,,Lepszy Gostynin” nad projektem ,,Czym skorupka za młodu nasiąknie..” W tym czasie prowadziłam zajęcia taneczne i warsztaty rytmiczne w trzech dziesięcioosobowych grupach dzieci w wieku 2-5 lat oraz organizowałam dzieciom imprezy okolicznościowe.
W czasie wakacji 2009 r. w Jastrzębiej Górze współpracowałam z ,,animatorami czasu wolnego”, gdzie organizowaliśmy dzieciom i młodzieżą czas wolny oraz imprezy okolicznościowe.
W czasie wolnym pracuje jako wolontariusz w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym  jako instruktor do spraw muzyki oraz przygotowuje uczniów do udziału w konkursach muzycznych czy uroczystościach szkolnych.
        
Cechuje mnie sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, co daje gwarancję rzetelnie wykonywanej pracy. Dzięki zdolnościom organizacyjnym i kreatywności sumiennie wypełniam powierzone mi zadania.
Jestem osobą dążącą do samorealizacji i osiągnięcia postawionych sobie celów. Praca z dziećmi była zawsze moim marzeniem, a chęć niesienia im pomocy motywacją do jej zdobycia.


Paweł Pilichowicz- pedagog szkolny w Punkcie Przedszkolnym "Klub Małego Smyka" w Solcu

•     Wyższa Szkoła ZNP w Warszawie tytuł magistra,   studia uzupełniające magisterskie w na kierunku: Pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej z ustawodawstwem rodzinnym
•    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku - tytuł licencjata  o kierunku : Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z muzyką.

Moje kwalifikacje pozwolił mi na rozpoczęcie pracy w 2005 r. w szkołach z terenu Gminy Gostynin, gdzie pracuję do dnia dzisiejszego, a w 2007 roku zacząłem pracę jako nauczyciel muzyki w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie.
We wrześniu 2011 roku rozpocząłem staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Przez 7 lat mojej zawodowej pracy udało mi się odnieść  wiele sukcesów dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych a dzieci pod moją opieką przez te lata uzyskały mnóstwo satysfakcjonujących mnie wyników muzycznych.
Dzięki tym sukcesom uzyskałem Certyfikat Edukatora w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z muzyki dla nauczycieli jako pierwszy nauczyciel w Gminie.
Jestem młodym i ambitnym człowiekiem, cechującym się dużym zapałem i konsekwencją w dążeniu do celu.
Jestem osobą dążącą do samorealizacji i osiągnięcia postawionych sobie celów. Nie boję się samodzielnego podejmowania decyzji i nie unikam ich konsekwencji.
Cechuje mnie chęć rozwoju, skuteczność i konsekwencja w działaniu, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie. Swoje doświadczenie, zaangażowanie w pracy z dziećmi na różnych etapach edukacyjnych, począwszy od klas I- III skończywszy na liceum, wykorzystuję w pracy z przedszkolakami poprzez gry i zabawy z muzyką, grę na instrumentach perkusyjnych, rytmice, muzykoterapii, przeciwdziałaniu agresji poprzez muzykę relaksacyjną itp.


Barbara  Wypych-Kiełbasa• Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku - studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki
• Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie - studia magisterskie o specjalności logopedia
• certyfikat terapeuty integracji sensorycznej

Moja praca z dziećmi zaczęła się jeszcze podczas studiów. Miłość do dziecka oraz chęć pomagania były motywacją do zaangażowania się w wolontariat. Jako wolontariuszka pomagałam wychowawcom w prowadzeniu codziennych zajęć z dziećmi w przedszkolu specjalnym. W placówce tej prowadziłam również zajęcia logopedyczne, zarówno indywidualne jak i grupowe w ramach praktyk studenckich.
Po ukończeniu studiów zdobyłam doświadczenie zawodowe prowadzące zajęcia logopedyczne z dziećmi z różnymi zaburzeniami mowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczo - Rehabilitacyjnym TPD Helenów w Warszawie. Pracowałam wówczas z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, z autyzmem, jak również z dziećmi mającymi różnego rodzaju wady wymowy.
Oprócz pracy w Punktach Przedszkolnych pracuję również jako logopeda w ośrodku rehabilitacyjnym. Do naszego ośrodka trafiają dzieci niepełnosprawne ruchowo, niedosłyszące, z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami neurologicznymi.
Wybór zawodu logopedy zrodził się z potrzeby odkrywania drugiego człowieka, w szczególności dziecka. Wierzę, że w każdym z nas drzemią – czasem niezauważane – możliwości, które należy dostrzec i wykorzystać, a każde dziecko ma nam coś do zaoferowania, nawet to najbardziej zaburzone.


NASZE ZDJĘCIA:

OTWARCIE

  

 

 

 

 


DZIEŃ PRACY

 

 

 

 

 


Wstecz | Do góry
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1182
Odwiedzin wszystkich: 4143861
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman