ROK 2014 

1. MODERNIZACJI DRÓG GMINNYCH

Gmina Gostynin rozpoczęła cykl modernizacji dróg gminnych. W pierwszym etapie zmodernizowano odcinki dróg w Białem i Antoninowie oraz w Miałkówku i Budach Lucieńskich.

W miejscowościach Białe i Antoninów na odcinku drogi długości 820m i szerokości od 3 do 4m wykonano nakładkę z masy bitumicznej.

  

Natomiast w miejscowości Miałkówek i Budy Lucieńskie na długości 500m i szerokości 4m wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego oraz wykonano także nakładkę z masy bitumicznej.

  
    
Wykonawcą obu odcinków wyłonionym w trybie przetargowym było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. z Gostynina.W drugim etapie zmodernizowano drogi w miejscowościach: Rogożewek, Ruszków, Białotarsk i Helenów.

Dane techniczne modernizowanych odcinków dróg gminnych:

Rogożewek

  

Zmodernizowano odcinek drogi długości 660m przy szerokości zmiennej od 3,0m do 3,2m. Warstwę nawierzchniową  stanowi  masa asfaltowa gr. 6cm


Ruszków

  

Zmodernizowano odcinek drogi długości 580m przy szerokości  3,5m. Warstwę nawierzchniową  stanowi  masa asfaltowa gr. 6cm


Białotarsk


  

Zmodernizowano odcinek drogi długości 690m przy szerokości  3,2m. Warstwę nawierzchniową  stanowi  masa asfaltowa gr. 5cm


Helenów


  

Zmodernizowano odcinek drogi długości 560m przy szerokości  3,5m. Warstwę nawierzchniową  stanowi  masa asfaltowa gr. 6cm

Wykonawcą wymienionych odcinków było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.  (www.kobylarnia.pl)
 
2. SAMOCHÓD RENAULT MASTER DLA JEDNOSTKI OSP SOLEC

Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Master z funkcją do ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych posiada zbiornik 1000 litrów wody oraz zabudowę kontenerową. Został zakupiony za kwotę 209.890,00 zł.


 
Zakup został sfinansowany ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie - 50.000,00 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 50.000,00 zł, Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - 50.000,00 zł, a także ze środków pochodzących z budżetu Gminy Gostynin 59.690,00 zł, w pozostałej części ze środków OSP.

3. BUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LUCIEŃ 

Gmina Gostynin zakończyła realizację zadania: „Budowa obiektu sportowego w m. Lucień gm. Gostynin”. Zakończono wszelkie czynności odbiorowe, rozpoczęto procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. W okresie wiosennym po pierwszym koszeniu murawy, zostaną wykonane linie boiskowe.Do użytku mieszkańców  zostanie udostępniony obiekt z płytą do gry w piłkę nożną o nawierzchni naturalnej trawiastej (wym. 110mx64m) wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. zapleczem kontenerowym (szatnia, wc, umywalnia), oświetleniem, odwodnieniem płyty boiska oraz hydrantami do nawadniania.

Wstecz | Do góry
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1952
Odwiedzin wszystkich: 4244900
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman