STOP UZALEŻNIENIOM
Data publikacji: 2020-01-22, 14:21:35
W ramach realizowanego projektu UKS przeprowadził następujące działania:
I etap - spotkanie z panią psychoterapeutką, która przeprowadziła warsztaty dotyczące uzależnień. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się co niesie za sobą uzależnienieod alkoholu, palenie papierosów czy zażywanie narkotyków, a także jakie są skutki uzależnienia od komputera, gier, internetu czy telewizji.
 czytaj więcej
ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIERAKÓWKU
Data publikacji: 2020-01-22, 12:58:15
„Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakówku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 30.000,00 zł”.
 czytaj więcej
BUDOWA NOWOCZESNEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA TERENIE GMINY GOSTYNIN
Data publikacji: 2020-01-22, 10:47:52
Firma TELCOPROJECT Sp. z o.o. działając w imieniu inwestora, firmy NEXERA Sp. z o.o., projektuje na terenie gminy Gostynin nowoczesną szerokopasmową sieć światłowodową w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 czytaj więcej
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK REKREACYJNYCH
Data publikacji: 2020-01-21, 11:30:13
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) realizuje Gmina Gostynin. System ten obejmie nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 czytaj więcej
PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Data publikacji: 2020-01-21, 11:27:07
Do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi konieczne jest pełnomocnictwo, z którego jednoznacznie wynika umocowanie do dokonania takiej czynności – pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo szczególne wymagane jest do podpisania deklaracji w imieniu właściciela nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 czytaj więcej
 starsze »
Wiadomości archiwalne
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1505
Odwiedzin wszystkich: 4254730
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman