« powrót
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZWOLENIU MA NOWEGO PATRONA
Data publikacji: 2018-03-15, 14:41:41
W życiu szkoły taka chwila zdarza się tylko raz…
Był to niezwykły dzień! 12 marca 2018 roku odbyła się podniosła uroczystość nadania naszej szkole imienia Powstańców Styczniowych i sztandaru. W tym historycznym momencie  gościliśmy zacnych, dostojnych  gości: Dziekana Parafii pw. św. Marcina w Gostyninie - Ks. Ryszarda Kruszewskiego, Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie – Pana Krzysztofa Wiśniewskiego, Starostę Gostynińskiego – Pana Tomasza Matuszewskiego, Wicestarostę Gostynińskiego – Pana Jana K. Krzewickiego, Burmistrza Miasta Gostynina – Pana Pawła Kalinowskiego, Wójta Gminy Gostynin – Pana Edmunda Zielińskiego, Pana Tomasza  Lewandowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Gostynin,  Radnych Gminy Gostynin: Panią Ewę Michalską,  Pana Szymona Szczypawkę,  Pana Stanisława Wasińskiego,  Pana Marka Kołodziejskiego, Sekretarza Gminy Gostynin – Panią Marzenę Bulińską, Skarbnika Gminy Gostynin – Panią Patrycję Rosę, Prezesa Zarządu Koła Powiatowego Związku  Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych  w Gostyninie – Pana Juliana Sejdę, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Emilianowie Panią Marzennę Kozłowską, Dyrektora Szkoły Podstawowej w  Lucieniu Panią Ilonę Dan, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Solcu Panią Annę Wojciechowską, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sierakówku Panią Elżbietę Mańkowską, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Teodorowie Panią Jolantę Marciniak, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokołowie Panią Ewę Wachowicz, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Białotarsku Pana Adama Świderskiego,  Dyrektora  Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem – Panią Krystynę Janiszewską, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP W  Gostyninie – Pana Andrzeja Osiaka, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie – Pana Stanisława Durmę, Przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania  NSZZ Solidarność w Gostyninie – Panią Barbarę Gierulę, Nadleśniczego Nadleśnictwa Gostynin – Pana Jacka Liziniewicza,  Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Gostynin – Pana Andrzeja Rosińskiego, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Bielawy – Zwoleń – na czele z przewodniczącą  Panią Jadwigą Adamską, Sołtysów z obwodu szkoły w Zwoleniu, Rodziców i Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zwoleniu na czele z przewodniczącą Panią Edytą Grzelecką, nauczycieli, uczniów,  pracowników administracji i obsługi oraz wszystkich  emerytowanych nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej  w Zwoleniu. 

Uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą świętą z udziałem społeczności naszej szkoły i zaproszonych gości w kościele pw. Świętego Marcina w Gostyninie. Mszę celebrowali:  Biskup diecezji Hamilton na Bermudach ks. Wiesław Śpiewak i Dziekan Parafii pw. Sw. Marcina  ks. Ryszard Kruszewski. Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Lewandowski odczytał Akt nadania szkole imienia Powstańców Styczniowych, po czym przekazał go na ręce Pana Dyrektora Tadeusza Fijałkowskiego. Kolejnym akordem uroczystości było poświęcenie sztandaru.  Gdy rekolekcjonista poświęcił i pobłogosławił sztandar wielu z nas miało łzy w oczach. Podczas mszy św. nastąpiło przekazanie sztandaru. W imieniu społeczności lokalnej rodzice: Pani Monika Ignaczak, Pani Edyta Grzelecka i Pan Jacek Skrzeczkowski przekazali sztandar na ręce Dyrektora Szkoły  Tadeusza Fijałkowskiego, który z kolei przekazał go uczniom: Weronice Paliwodzie, Klaudii Tyszkiewicz i Norbertowi Bińkowskiemu. Po przekazaniu sztandaru odbyła się dostojna defilada pocztu sztandarowego przez kościół. Po nabożeństwie wszyscy zebrani udali się  pod pomnik Powstańców Styczniowych w Gaśnem. Ceremonię oddania czci i honoru poległym prowadził Wójt Gminy Gostynina Edmund Zieliński oraz p. Jacek Liziniewicz.  Po odczytanym apelu przez uczniów  I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku pod przywództwem Mariusza Gieruli złożyliśmy wraz z delegacjami wieńce i znicze na mogile.

Kolejna część doniosłych uroczystości przeniosła się do Szkoły Podstawowej w Zwoleniu, gdzie  Wójt Gminy Gostynin – Pan Edmund Zieliński i Dyrektor Szkoły Pan Tadeusz Fijałkowski dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej, a proboszcz parafii  pw. Świętego Marcina w Gostyninie, ksiądz Dziekan Ryszard Kruszewski poświęcił ją. Na sali gimnastycznej rozpoczęła się część oficjalna uroczystości, którą prowadziła pani Krystyna Olobry.   Po wprowadzeniu sztandaru i  odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał Pan Dyrektor. W swoim wystąpieniu przedstawił dorobek szkoły na przestrzeni historii oraz podkreślił, jak szczególnym w historii szkoły jest dzień nadania imienia i przekazania sztandaru.

Następnie odbyła się prezentacja nowego sztandaru. Prowadząca uroczystości objaśniła poszczególne elementy umieszczone na awersie i rewersie. Przedstawiciele uczniów złożyli ślubowanie na sztandar, a fundatorzy i honorowi goście naszej szkoły dokonali symbolicznego wbicia gwoździ na drzewcu sztandaru. Po wyprowadzeniu pocztu nastąpiła część artystyczna pt. „Będzie Polska w imię Pana” -  obrazki z Powstania Styczniowego na ziemi gostynińskiej. Autorem scenariusza była Pani Barbara Gierula. Uczniów do występu przygotowali nauczyciele: Pani Agnieszka Kowalska i Pan Łukasz Flejszer. Słowno-muzyczny spektakl o wydarzeniach z roku 1863 i bohaterach tego roku stanowił dopełnienie tej duchowej uczty. Uczniowie  zaskoczyli  widzów  recytacją, śpiewem, a także bogatą scenografią i strojami powstańczymi.

Na zakończenie Dyrektor szkoły  w imieniu całej społeczności szkolnej podziękował wszystkim za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością, zaproszonym gościom za przybycie, ciepłe słowa i wręczone upominki. Podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie  imprezy: nauczycielom, pracownikom obsługi, rodzicom, a nade wszystko uczniom. Zaprosił wszystkich do obejrzenia wystawy poświęconej powstaniu styczniowemu i jego bohaterach przygotowanej przez panią Agatę Durmę - Buchner i dokonanie pamiątkowych wpisów w kronice szkoły, którą zaprowadziła specjalnie na tą uroczystość Pani Anna Smyczyńska.                            

Nadanie imienia i przekazanie sztandaru naszej szkole tworzy nową  tożsamość i nowy kierunek oddziaływań wychowawczych.

Dzień 12 marca ustanawiamy DNIEM PATRONA SZKOŁY.

Pomnik powstańców styczniowych w Gaśnem –  obejmujemy stałym  patronatem.

Informacja i zdjęcia pochodzą ze strony Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu.
 
Galeria wiadomości
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
Szkoła Podstawowa w Zwoleniu
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 767
Odwiedzin wszystkich: 3543796
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman