« powrót
DOBRY START
Data publikacji: 2018-07-02, 13:39:32
Wójt Gminy Gostynin informuje, iż informuje, że od 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061).
Organem właściwym do prowadzenia postępowań dotyczących w/w świadczenia jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, jako organ odpowiedzialny również za realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( świadczenie 500+).
Świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowo, przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Od 1 lipca 2018 r. należy składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – www.empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o przyznanie świadczenia “Dobry start” przyjmowane będę również w formie tradycyjnej (papierowej) przesyłane za pośrednictwem poczty lub składane osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. Parkowa 32, 09-500 Gostynin, pokój 205 w godzinach pracy Ośrodka: od poniedziałek do piątku, od 7.30 do 15.30.

Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Strona ma możliwość uzyskania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie Ośrodka, a w przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę osób uprawnionych do świadczenia “Dobry Start” oraz przyjmowania w tym samym czasie wniosków o świadczenia wychowawcze (500+) zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, co zapewni sprawne załatwienie sprawy bez oczekiwania w kolejkach.

Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dostępne są informacje o świadczeniu “Dobry Start” pod linkiem 
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/dobry-start/

Galeria wiadomości
Dobry start
Dobry start
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1949
Odwiedzin wszystkich: 3592560
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman