« powrót
XLIX SESJA RADY GMINY GOSTYNIN
Data publikacji: 2018-10-10, 14:07:21
Zapraszam na XLIX Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu 17 października 2018r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gostynin.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
    - wnioski do porządku obrad.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik przyrody.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Gminy Gostynin.
7. Informacja Przewodniczących komisji o realizacji wniosków komisji.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Przyjęcie protokołu, z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad Sesji.    


                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy   
                                                                                Tomasz Bronisław Lewandowski


Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Galeria wiadomości
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 929
Odwiedzin wszystkich: 3798502
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman