« powrót
DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GOSTYNIN
Data publikacji: 2019-06-25, 08:49:53
Szanowni Państwo,
Niniejszym przedstawiam Raport o stanie Gminy Gostynin za rok 2018.
Zgodnie ze znowelizowana ustawą o samorządzie gminnym niniejsze opracowanie podlega debacie, po której Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Informuję, iż w debacie nad Raportem o stanie gminy mogą wziąć udział nie tylko radni, lecz również mieszkańcy gminy. Wobec tego, zapraszam zainteresowanych wzięciem udziału w debacie o dokonywanie zgłoszeń.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15, chyba że Rada Gminy postanowi inaczej.

Sesja, na której przeprowadzona zostanie  debata  nad  Raportem o stanie gminy odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzedu, początek obrad – godz. 10.00.

 
Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Do pobrania:

- Raport o stanie Gminy Gostynin za rok 2018 (pdf) - pobierz

Zasady udziału mieszkańców w debacie:
- pisemne zgłoszenie skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy (Biuro Obsługi Rady, Urząd Gminy Gostynin, pok. nr  4) – wzór zgłoszenia,
- zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 20 osób,
- termin składania zgłoszeń – najpóźniej w dniu 27 czerwca 2019 r., do godz. 15.30;
- w debacie głos zabrać może 15 mieszkańców, chyba że Rada Gminy postanowi inaczej.
Galeria wiadomości
Debata nad raportem
Debata nad raportem
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1984
Odwiedzin wszystkich: 3977032
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman