« powrót
POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Data publikacji: 2019-11-08, 15:18:36
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska które odbędzie się w dniu 12.11.2019r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gostynin.
Proponujemy następujący porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie przyjęcia projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Gostynin.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gostynin.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gostynin.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Gostynin.

6. Sprawy bieżące i różne.
  


                                                                                              Przewodniczący Komisji
                                                                                              
                                                                                                   Roman Murawski


  

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Galeria wiadomości
Informacja
Informacja
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 453
Odwiedzin wszystkich: 4103957
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman