« powrót
INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Data publikacji: 2019-12-04, 07:56:09
Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2020 r. Urząd Gminy Gostynin przejmuje od Związku Gmin Regionu Płockiego obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Nowy system nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych oraz prowadzących działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Gostynin (wykaz firm dostępny na stronie:
http://uggostynin.bip.org.pl/pliki/uggostynin/rejestr_dzial_reg_05-2019.pdf

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Gostynin, Referat Gospodarki Odpadami, ul. Parkowa 32 lub pod numerem telefonu (24)236-07-65.

W 2020 roku Urząd Gminy Gostynin (zgonie z dyspozycją art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), przeprowadzi kontrolę obowiązku zawarcia umów i odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.
 
Galeria wiadomości
Informacja
Informacja
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1731
Odwiedzin wszystkich: 4142460
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman