« powrót
BDO - REJESTR PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI URUCHOMIONY ZOSTAŁ 24 STYCZNIA 2018 R.
Data publikacji: 2019-12-02, 12:34:34
Z dniem 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione kolejne moduły elektronicznej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości. Należy podkreślić, iż podmioty które do 31 grudnia 2019 r. nie uzyskają rejestracji w BDO w związku z wytwarzaniem odpadów innych niż komunalne (np. w zakresie odpadów powstających w związku z działalnością Urzędu Miasta/Gminy) nie będą mogły przekazywać jakichkolwiek odpadów do dalszej dystrybucji i tym samym nie będą mogły prowadzić działalności w tym zakresie.
Należy bowiem podkreślić, iż brak numeru rejestrowego oznacza brak możliwości funkcjonowania w BDO, która będzie stanowić również ewidencję odpadową.

Obowiązkiem  wpisu do  Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:
• sklepy spożywcze,
• sklepy wielkopowierzchniowe,
• firmy budowlane, remontowe,
• gabinety lekarskie,
• gabinety stomatologiczne,
• gabinety kosmetyczne,
• zakłady fryzjerskie,
• producenci baterii i akumulatorów,
• producenci pojazdów,
• producenci opakowań,
• producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
• rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
• warsztaty samochodowe,
• warsztaty rzemieślnicze,
• zakłady produkcyjne,
• prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli w ramach prowadzonej przez siebie działalności wytwarzają odpady inne niż odpady komunalne, zobowiązane są uzyskać wpis do Rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów (dział XII formularza rejestrowego).

Jak złożyć wniosek rejestrowy?
• osobiście w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania,
• wysyłając pocztą na adres urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania,
• za pomocą e-maila, jeśli jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
• przez platformę ePUAP.

źródło: https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy

 
Galeria wiadomości
Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1718
Odwiedzin wszystkich: 4142447
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman